Espai on es recullen els diferents documemts relacionats amb el suport: 


  • Llistat l'alumnes amb NEE
  • Llistat d'alumnes atesos al PIM
  • Alumnat amb PI
  • Alumnat amb itineraris singulars. 
  • Document de demanda d'atenció de l'Àmbit Psicopedagògic. 
  • Alumnat que assisteix a l'Aula de Deures dels divendres.
  • Voluntaris per l'Espai de Tutoria.
  • Alumnat atès a l'Espai de Tutoria.
  • Horaris d'atenció a la diversitat: vetlladors, MALL, PIM, 
  • ...

En aquest lloc està previst anar penjant els documents i protocols que fan referència al funcionament del centre. També serà un espai de debat per temes relacionats amb el funcionament.