Topic outline

 • Presentació


  MATERIAL DE RECUPERACIÓ 

   i DEURES D'ESTIU curs 17-18


  Els deures d'estiu són obligatoris per alguns alumnes i recomanats o optatius per a tots els altres.

   

  Qui està obligat a fer els deures d'estiu?

  • Tots aquells alumnes que no hagin aprovat alguna matèria. Aquests alumnes caldrà que presentin els deures d'estiu de les matèries suspeses el dia 4 de setembre, a les 9:30 hores. Aquest mateix dia, a la majoria de matèries, caldrà que  els alumnes realitzen una prova referent al treball realitzat durant l’estiu. La nota dels deures i de la prova serviran per recuperar la matèria suspesa.

  • Els alumnes que hagin aprovat les matèries amb un 5 i que en el full orientador de deures així consti, caldrà realitzar de manera obligatòria els deures d’estiu de la matèria corresponent i hauran de presentar-los el primer dia de classe al professor/a de la matèria del curs 2018-19. Seran avaluats i la nota serà contemplada a la nota del 1r trimestre del nou curs.

  Qui té activitats d'estiu recomanades?

  • Tots aquells alumnes que han superat les matèries amb un 6 i que en el full orientador de deures així consti poden realitzar els deures d’estiu de manera optativa  i presentar-los el primer dia de classe al professor/a de la matèria del curs 2018-19 . Fer els deures d'estiu, ben fets, servirà per millorar la nota del primer trimestre del curs 2018-19.

  Els deures d'estiu s'han de fer regularment al llarg de les vacances i serveixen per a no perdre el contacte amb les diferents matèries i per mantenir l'hàbit de treball.

  Bones vacances!


  • Àmbit de Llengües estrangeres

   Àmbit de Llengües estrangeres

  • Àmbit Lingüístic

   Àmbit Lingüístic

  • Àmbit d'Expressió

   Àmbit d'Expressió

  • This topic

   Àmbit Social

   Àmbit Social

  • Topic 6


   UNITAT 5 . PNEUMÀTICA I OLEOHIDRÀULICA

   • Projectes cooperatius

    Projectes cooperatius 

    Per tal de recuperar els projectes cooperatius de 4t:

    - FesCOOP
    - PCT
    - Espai Q

    Haureu de realitzar la següent proposta i entregar-la el dia assignat.