Convocatòria d’ajuts de llibres i materials escolars del curs 2015-2016. AJUNTAMENT DE CARDEDEU.

S’ha obert el plaç per tal de presentar la sol·licitud d’ajuts de llibres i materials escolars.
Les sol·licituds es poden presentar fins el 5 de juliol

Per formalitzar la sol·licitud cal lliurar la documentació següent a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Cardedeu:

  • Imprès de sol·licitud degudament omplert i signat amb la documentació adjunta que s’indica en el mateix imprès (annex 1)
  • Declaració del compliment de les obligacions fiscals i amb la seguretat social (annex 2)
  • Declaració responsable de les sol·licituds d’altres subvencions (annex 3)

Models per presentar en el moment de la justificació:

  • Justificació subvencions curs 2015-2016 (annex 4)
  • Presa de raó de l’Ajuntament de Cardedeu (annex 5)

1606151201_2.annex2declaraciocomplimentobligacions

1606151211_4.annex4justificacio

1606151217_3.annex3declaracioresponsabledaltressubvencions2

1606151224_5.annex5modelendoscardedeu

1606151228_basesllibresextraes.2015.16definitives

1606151256_1sol.licitud

 

 
logo plamarcell (3)
 
qualitat