Proves d’Avaluació de 4t d’ESO.

Aquesta setmana, dimarts i dimecres, es duran a terme a tots els centres escolars de Catalunya les Proves d’Avaluació de 4t d’ESO (abans anomenades de Competències Bàsiques) i tenen l’objectiu de fer un retrat de l’estat del sistema pel que fa a l’assoliment deles competències bàsiques:

  • La competència comunicativa lingüística en llengua catalana, llengua castellana i llengua estrangera.
  • La competència matemàtica.
  • La competència cientificotecnològica.
Aquest serà el setè curs que s’apliquen i són responsabilitat del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu i són de caràcter obligatori (qualsevol absència serà convenientment justificada).
Enguany s’aplicaran en aquest ordre:
Dia Horari Proves
 Dimarts 6 de febrer de 2018  de 9.00 a 10.00 h  Llengua castellana
 de 10.00 a 11.00 h  Matemàtiques
 d’11.00 a 11.30 h  Descans
 d’11.30 a 12.30 h  Llengua catalana
 Dimecres 7 de febrer de 2018  de 9.00 a 10.15 h  Cientificotecnològica
 de 10.15 a 11.30 h  Llengua estrangera (anglès, francès o alemany)
 d’11.30 a 12.00 h  Descans
 de 12.00 a 13.00 h  Aranès (a l’Aran)
Us adjuntem el full informatiu que ha editat el Consell Superior d’Avaluació referent a aquest tema. A banda podeu consultar amb més detall a la web.
 

 
logo plamarcell (3)
 
qualitat